သတင္းမွားေတြျဖန့္ေနတဲ့ ျမဝတီသတင္းစာတိုက္မွာဆက္လုပ္ဖို႔ လိပ္ျပာမလုံတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဘက္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕စစ္သားတစ္ဦး

သတင္းမွားေတြျဖန့္ေနတဲ့ ျမဝတီသတင္းစာတိုက္မွာဆက္လုပ္ဖို႔ လိပ္ျပာမလုံတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဘက္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕စစ္သားတစ္ဦး

(PeopleSoldiers မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးရဲမင္းနိုင္၏ စာကိုျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ တ/၄၀၉၇၇၅ တပ္ၾကပ္ႀကီးရဲမင္းနိုင္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာသိပၸံ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွာ သင္တန္းဆင္းကာ တပ္ၾကပ္ႀကီးရာထူးျဖင့္ ျမဝတီသတင္းစာတိုက္ (ေနျပည္ေတာ္) ၊ ကြန္ပ်ဴတာဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕ထိ ၁၂ ေက်ာ္ၾကာ တပ္မေတာ္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မတရားအာဏာသိမ္းမႈကို မလိုလားမေထာက္ခံပါသျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေတြမွာ စတင္၍ CDM လႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်။ကြၽန္ေတာ္က တပ္မေတာ္ပိုင္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သတင္းဌာနတစ္ခုမွာ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ဟာလုံးဝလက္ခံစရာမရွိတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါခင္ဗ်။“သူတို႔သတင္းဌာနေတြဟာ အျပင္ေလာကမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အမွန္တရားကို အထဲမွာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကိုဖုံးကြယ္ဖို႔အတြက္၊ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ပုံစံထဲသြင္းလို႔ရေအာင္ psy war လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္နဲ႕အသုံးျပဳေနတာပါ။

အဲလိုအလုပ္တစ္ခုမွာ လုပ္ေဆာင္ေနရတာဟာ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က လိမ္ညာမႈႀကီးထဲမွာ ပါဝင္ေနရတဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္တရားေတြကိုဖုံးကြယ္ေနရတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတယ္။ မျမသြဲ႕သြဲ႕ခိုင္ေသဆုံးမႈမွာဆိုရင္ သူတို႔က်ည္မဟုတ္သလိုလို တျခားသူတို႔မဟုတ္တဲ့ လက္နက္ရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကပဲ

ပစ္ခတ္လိုက္သလိုလိုနဲ႕ လိမ္ညာဖုံးဖိဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ အဲလိုအလုပ္တစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရတာဟာ ဘယ္လိုမွလိပ္ျပာမလုံခဲ့ဘူး။”ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္လို႔သူတို႔မတရားစြပ္စြဲခဲ့တယ္။ အမွန္တကယ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ

ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္နဲ႕ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ေတြ တရားမဝင္ေစလႊတ္ခဲ့တာဟာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ကပါ။ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေစလႊတ္ျခင္းခံရပါတယ္။ကို႔အစီစဥ္နဲ႕ကိုယ္အရပ္ဝတ္နဲ႕သြားခိုင္းတယ္။ျပသနာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္

ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေျဖရွင္းဖို႔ပါမွာလိုက္ပါေသးတယ္။တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့လြန္းတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ။တပ္မေတာ္ဟာ အမိန႔္ဆိုတဲ့စကားတစ္ခုကိုအသုံးခ်ၿပီး ရာထူးႀကီးသူ အာဏာရွိသူသာအမွန္ဆိုတဲ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အမိန႔္ေတြနဲ႕ခိုင္းေစေနၿပီး သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေကာင္းစားဖို႔ကို

ရာထူးငယ္တဲ့အဆင့္ဆင့္က အသုံးခ်ခံေနရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုပါ။ဒီလုပ္ရပ္ကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားပုံရပါတယ္။ ကိုဗစ္စျဖစ္ကတည္းက ေရာဂါအေၾကာင္းျပၿပီး အျခအဆင့္စစ္သည္ေတြကို တပ္ျပင္ထြက္ခြင့္ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါထက္ အျပင္ေလာကနဲ႕

အဆက္အသြယ္ျပတ္ဖို႔အတြက္ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ပဲထင္ပါတယ္။ သူတို႔တာဝန္အရခိုင္းေစသူမွအပ ထြက္ခြင့္မေပးခဲ့ပါဘူး။အာဏာသိမ္းမႈလုပ္ရပ္ဟာ သူတို႔ရာထူးႀကီးပိုင္းေတြ အာဏာ႐ူးၿပီးလုပ္ရပ္ပါ။ သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရာထူးအာဏာေတြကိုလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသုံးခ်ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွာ လုံးဝတာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္မရွိေတာ့တာေၾကာင့္

CDMလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ NUG ရဲ႕ မည္သည့္အခန္းက႑မွာျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးေအာင္ျမင္ခ်ိန္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးဖို႔အဆင္သင့္ပါ