မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ မိမိသဘောအရ နုတ်ထွက်သွားသူများစာရင်း ပေါက်ကြာ

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှမိမိသဘောအရနုတ်ထွက်သွားသူများစာရင်းပေါက်ကြား

ပရိတ်သတ်ကြီးရေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူကိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥဣဌခန့်ပီးနောက်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအဖွဲ့၀င်များသည်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှမိမိသဘောအရနုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဇွန်လ၂၁ရက်နေ့မှတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကမိမိသဘောအရနုတ်ထွက်သူများစာရင်းကိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရုံးတွင်စာကပ်ထားခဲ့ပါတယ်။

ထိုထဲတွင်သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်တို့သားအဖ၊မင်းမော်ကွန်း၊မေမော်နိုး၊ဆင်မ၊တိုင်ရွှန်စသည့်အနုပညာရှင်များစွာပါ၀င်နေပါတယ်။

Zawgyi vision

ပရိတ်သတ်ကြီးရေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူကိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥဣဌခန့်ပီးနောက်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအဖွဲ့၀င်များသည်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှမိမိသဘောအရနုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဇွန်လ၂၁ရက်နေ့မှတော့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကမိမိသဘောအရနုတ်ထွက်သူများစာရင်းကိုရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရုံးတွင်စာကပ်ထားခဲ့ပါတယ်။

ထိုထဲတွင်သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်တို့သားအဖ၊မင်းမော်ကွန်း၊မေမော်နိုး၊ဆင်မ၊တိုင်ရွှန်စသည့်အနုပညာရှင်များစွာပါ၀င်နေပါတယ်။

Credit