အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမ္ကောြန်းတို့ ထိပ္တိုက်တြေ့ကြပြီ ပြဲကြီးပြဲကောင်းပဲဟေ့

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အောက္တြင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ျပထားသည်။

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမ္ကောြန်းတို့ ထိပ္တိုက်တြေ့ကြပြီ ပြဲကြီးပြဲကောင်းပဲဟေ့

အောက္တြင် ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ျပထားသည်။

Credit

Unicode

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီ (႐ုပ္သံ)

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီ (႐ုပ္သံ)

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမၠာျန္းတို႔ ထိပၱိဳက္ေၾတ့ၾကၿပီ ၿပဲႀကီးၿပဲေကာင္းပဲေဟ့

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီ (႐ုပ္သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကၿပီ (႐ုပ္သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

အေးနေဝင်းနဲ့မင်းမော်ကွန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ (ရုပ်သံ)

ေအးေနဝင္းနဲ႔မင္းေမၠာျန္းတို႔ ထိပၱိဳက္ေၾတ့ၾကၿပီ ၿပဲႀကီးၿပဲေကာင္းပဲေဟ့

ေအာၾကၱင္ ႐ုပ္သံဖိုင္အား ေဖာ္်ပထားသည္