တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါတန်ဆောင် မုန်းလျပည့် ညသ ည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ္ပါ။တန်ဆောင္မုန်း လျပည့်ည သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင္တို့၏ နေ့ထူးနေ့ျမတ်ျဖစ္ပါသည်…….။

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

ျမတ္စြာဘုရားသည် အဇာတသတ် ရွင္ဘုရင်းအား သာမညဖလ သုတ်တ္ကောို ဟောတ္မောှု၍ဘုရင္နွင့် တကြ နောက္ပါျပည်သူ (၁) သိန်းခန့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ျဖစ္တဲ့ ညကြီးပါ……..။ဒီလို ကြီးကျယ်ခ န်းနားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနေ့ကြီးကို

မသမာသူများက စုတ်ပျက်အောင် သူခိုးညဆိုပြီးနာမည်တပ်လိုက်တော့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့ ည နဲ့ လှဲမှားေ နတဲ့ အယူအဆတနျဆောငျမုနျးလပွညျ့ည၌

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

ပစ်စညျးခိုးရခွငျးအကွောငျးကျီးမနိုးပွဲ=လွန်လေ ပီးသော ရှေ့အခါက ယောကျာ်း သားများ ရှင်လိင်ပြန်ကြရာဝယ် ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးသည့် ဓလေ့သည် အထင်အရှား ရှိခဲ့၏……..။ရွင္ဘုရင္မွ အစခ်ီကာ မင်းညီမင်းသား

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

မှူးမတ်သူြကြယ် ကုန်သည္လယ္လုပ် စေသာ လူယောက်ာ်းတို့သည် ဆေးမွင္ထိုးြကေလသည်။ အခုခေတ္ကဲ့သို့ ကြုံသလိုထိုးကြျခင်းမဟုတ်ခေ်…….။အခါကောင်းကို စောင့္ဆိုင်းကာ မွောင္ခန်းခေါ် မွင္ထိုးသည့်အခန်းတြင် ပြဲပေး၍ ထိုးရပါသည်။

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

ထိုသို့ ထိုးခဲ့ပြီးသော ယောက်ာ်းတို့သည် တန်ဆောင္မုန္လျပည့်ည နက္ခတ္စုံခိန္တြင် ကြောင္တက်ကြောင္ဆင်းဆေးအေစာင့္တို့သည္တန္ခိုးျပသည့်ဟု အယူရွိသောကြောင့် အရွင္မသိသော ပစ္စည်းကို ခိုးယူကာ ခိုးကြင်း၌ ထားမြဲျဖစ်၏……။

ထိုးကြင်းဆိုသည္မွာ ခိုးရာပါပစ္စည်းအား ဘယ်သူဘယ်ဝါအိမ္မွ ပစ္စည်းျဖစ်ကြောင်း ခိုးကြင်းတြင် စာကပ်၍ ထားကြသည်။ထိုသို့ ခိုးရာတြင် အသက်ရွိသောအရာကို ခိုးယူနိုင္စြမ်းသော သူသည် လူစြမ်းကောင်းျဖစ်၏……..။

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

ရွေး အခါက နြား မ်ားနွင့် လူအိပ်ေနေသာ ကုတင္ကိုလူမနိုးအောင္ထမ်း၍ ခိုးကြင်း၌လာထားကြသည်။မနက္မိုးလင်းသော အခါပစ္စည်းရွင္မ်ားက သင်္ကန်းအစုံျဖင့် မိမိတို့၏ ပစ္စည်းမ်ားကို လာရြေးယူရပြီး ကထိန္ပြဲကို ဆင္နြဲကြသည်…….။

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့ ည နဲ့ လှဲမှားေ နတဲ့ အယူအဆပစ်စညျးခိုးလို့ လူမိသောအခါတှငျ ထိုသူကိုဖမျး၍ ခိုးကှငျးတှငျ ကတုံး တုံးကာပွာလူး၍ ထားကွသညျ……။ကထိန်ပွဲတွင် ထိုခိုးသားကို

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

ရွာလူကြီးက တရားသူကြီးလုပ်ကာ တရားဆိုင်ခန်းဖြင့် ဟာသ လုပ်ကြပြီး ရဟန်းဝေတ် စမြဲဖြစ်သည်။ ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတော့ တန်ဖိုးရွိပစ္စည်းတွေကို တကယ်ခိုးလာကြတယ်……..။

လမ်းေတြေပါ်မွာ က်တ်သေရမင်္ဂ လာမရွိအောင် ရုပ္ပ်က္ဆင်းပ်က် ဆိုင်းဘု တ်တြျေဖုတ္ခ်အရက္ဘီယာ အစားအေသာက်တြေ ပလူးပ်ံအောင် ျပန့္က်ဲနေတယ်။ အေပ်္ကာနေ အပ်က္ဘက္ကိုဦးတည္လာကြတယ်…..။

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညနဲ့ လွဲမွားနေတဲ့အယူအဆ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ

အမှန်တရားကို ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေ သိစေချင်၍ ရည်ရွယ်ရင်း။တနျဆောငျမုနျး လပွညျ့ ည နဲ့ လှဲမှားေ နတဲ့ အယူအဆမူရင်း ကောက်နှုတ်ချက်အား လေးစားစွာဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်…….။