သင့္ အသက္ ဘယ္ေလာက္ လဲ? ဘာ ေန႕ေမြးလဲ ? သာ မွန္မွန္ ေျပာပါ…မွန္လြန္း လို႔ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဖတ္ျဖစ္ တဲ့ ဇနက ေဟာကိန္း

သင့္ အသက္ ဘယ္ေလာက္ လဲ? ဘာ ေန႕ေမြးလဲ ? သာ မွန္မွန္ ေျပာပါ…မွန္လြန္း လို႔ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဖတ္ျဖစ္ တဲ့ ဇနက ေဟာကိန္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မဟာဇနကမင္း၏ ျဖစ္စဥ္ ခုႏွစ္မ်ိဳး အေျချပဳ၍ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက တီထြင္၍ တြက္ကိန္းဆင္ထားျခင္း

ျဖစ္သည္။ အလြန္လြယ္ကူရွင္းလင္း၍ ယေန႕ပညာရွင္မ်ားထိ သုံးစြဲေနေသာ

တြက္ကိန္းျဖစ္ပါသည္။ တြက္ကိန္းအား ပုံေသကားခ်မယူပဲ မဟာဘုတ္စေသာ အျခား တြက္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိုင္းေဟာေျပာလွ်င္

အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ေဟာကိန္းျဖစ္သည္။

အေဟာၾကည့္နည္း….

ဥပမာ – မိမိက တနဂၤႏြေသားသမီး အခုေရာက္သက္ ၂၅ ႏွစ္ ဆိုရင္ တနဂၤႏြေ ဇယားကြက္ထဲတြင္ ၂၅ ကို ရွာပါ။ * နန္း * အကြက္

ထဲတြင္ရွိ၍ ထိုအေဟာကိုဖတ္ပါ။

မိမိက တနလၤာသားသမီး အခု ေရာက္သက္ ၂ဝႏွစ္ဆိုရင္ တနလာဇၤယားကြက္ထဲတြင္ ၂၀ ကိုရွာပါ။ * ပ်က္* အကြက္ထဲတြင္ရွိ

ေသာေၾကာင့္ ထိုအေဟာကိုဖတ္ပါ။

တည္​

တည္ဆိုတာ သေဘၤာတည္ေဆာက္တာကို ေျပာတာပါ။ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ႀကံစည္ဆဲ၊ လုပ္ငန္းေတြအစျပဳဆဲ အေျခအေနကို

ေရာက္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ ရန္ရွာရာတြင္

လြယ္ကူလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအႀကံ အစည္ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ရွာေနလွ်င္ အလုပ္ရမည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ အလုပ္ရ

မည္။ အမႈကိစၥေတြ၊ အလုပ္ေတြမ်ားမည္။ ေငြဝင္မ်ားသလို ေငြထြက္လဲမ်ားမည္။

ထြက္

ထြက္ဆိုတာ ဇမၺန ဂိုရ္ျပည္က သေဘၤာစထြက္တာကို ေျပာတာပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာမိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးမည္။ စပ္တူရွယ္ယာ

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေကာင္းပါ။ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးမ်ား သြားရမည္။

နိုင္ငံျခားကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ပ်က္​

ပ်က္ဆိုတာ သေဘၤာပ်က္သြားတာကို ေျပာတာပါ။ ကံဇာတာ ညံ့ခ်ိန္ပါ။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမယ္။ သူမ်ားမေကာင္းႀကံတာခံရတတ္သည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အေသးအဖြဲမ်ား ႀကဳံတတ္သလို

ေသေကာင္ေပါင္းလဲေဝဒနာမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ရာထူးလုပ္ငန္းကိုႏွောင့္ယွက္မည့္သူ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကို အထူး သတိထားပါ။

ေက်ာက္

ေက်ာက္ဆိုတာ ေမခလာနတ္သမီးက ေက်ာက္ဖ်ာထက္မွာတင္ေပးထားတဲ့ ကိန္းဆိုက္ ၿပီဆိုေတာ့ ကံေကာင္းၿပီလို႔မွတ္ပါ။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲကူညီမယ့္သူေတြေပၚမယ္။ ေအာင္ပါေလသိန္းထီဆုႀကီးမ်ား ေပါက္မယ္။

မက်န္းမမာျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပန္ၿပီးက်န္းမာလာမယ္။ဆရာေကာင္းနဲ႕ေတြ႕ၿပီလို႔ေဟာပါ။ အမႈရွိရင္ရွိနိုင္မည္။ အခ်ဳပ္ႏွောင္ခံေနရရင္

လြတ္မည္။ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးမ်ား ျပန္တက္လာမည္။

ပညာေရးလဲေကာင္းမည္။ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းႏွင့္ေတြ႕ၿပီလို႔ေဟာပါ။ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ထီး

ထီးဆိုတာ ထီးျဖဴေဆာင္းတဲ့ကိန္းပါ။ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားမည္။ ေကာင္းသတင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားျခင္းပါ။ ဆုလာဘ္ေတြရမည္။ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ရမည္။ စာေမးပြဲေျဖထားရင္ စာေမးပြဲေအာင္မည္။

ရာထူးတိုးမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ရမည္။ အိမ္သစ္ေဆာက္ကိန္း၊ အိမ္သစ္ရကိန္းေပၚမည္။

နန္း

နန္းဆိုတာ နန္းအပ္ခံရတဲ့ကိန္းပါ။ ကံဇာတာေကာင္းၿပီလို႔ေဟာပါ။ ရာထူး တိုးမည္။ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္။ အေမြအႏွစ္ေတြရမည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြမွာ အနိုင္ရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္နိုင္မည္။

အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္လဲ ကံေကာင္းမည္။ အလႉျပဳလုပ္ရမည္။ မင္းစိုးရာဇာ အႀကီးအကဲျဖစ္မည္။

စံ

စံဆိုတာ မင္းစည္းစိမ္ကိုခံယူရတဲ့ကိန္းပါ။ ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းၿပီး စုတ္ႀကီး၊ လာဘ္ႀကီးေတြဝင္မည္။ လုပ္ငန္းေတြတိုးတက္မည္။ ႀကီးမားတဲ့ရာထူးေတြရမည္။ သိုေလွာင္ပစၥည္းေတြက အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

အေႁခြအရံမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း တိုးမည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိမည္။ ယခုအေဟာတမ်ိဳးထဲႏွင့္ ပုံေသယူ၍မရပါ။ မသိေသးသူမ်ား

သိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ကူးယူေရးသားပါသည္။